اخبار برگزیده

تخيل

دارم از حسادت و ترس و سادگي ديوانه ميشم ...نکنه خدا منو فراموش کنه ،نکنه من مجبور باشم تا اخر تنها باشم ،ديگه من تنها مجرد فاميلم ،..هرچند که دارم ديوانه ميشم که چه غلطي کنم چون به خاطر اون مساله ميخوام فقط کنار خواهرام باشمو وقف اونا باز از طرفي ميترسم توان تنها بودن رو نداشته باشم ،،،خدايا چي کار کنم ،اصلا منم در اين عالم جفت دلخوهي دارم يانه ؟نميدونم روزي ميرسهي خواهان رها باشه ،،،نميدونم چرا يهو ياد چهره ي بابام افتادم که اون روز ديدمش ...شايدم هدف از خلقتم فقط کمک به خانوادمه .يعني خودم هيچي؟؟اعصابم خيلي بهم ريخته حالت يه خودخوري و جوششو دارم تو خودم ،دلم ميخواد الان داد بزنم تو اين لحظه حس گريه دارم خدايا تو که از بچگي باهام بودي ؟ازت خواهش ميکنم فقط تويي که ميفهمي چي ميگم ،کاش يکي باشه که ميشد راهو باهاش ادامه داد اي کاش ؟يکي که شرايطش مثل خودم بود مثل خودم ديدش تغيير کرده بود  يکي که حال و هواي ايندش مثل خودم بود ...يکي که  مهربونو عاشق بود يکي که مثل موقعي که من تو ناراحتي ها بقيه رو دلداري ميدم يکي براي منم بود اي کاش ؟!

اخه منم ادمم هرچي فک ميکنم ميبينم راهو دونفره رفتن بهتر از يه نفر بودنه .خيلي مسخرست بگم به گروه 25باند حسوديم ميشه همين در ظاهر ها،،، ما دوتايي يه نفريم ... کاش يه ادمي بود که نگاهش به زندگي مثل خودم بود يه ادمي که دلش پيشرفت زيادو ميخواست با هم همراهم پيشرفت ميکرديم ،يکي که عاشق سفر بود يکي که عاشق کمک به معلولين بود يکي که درکم ميکرد که چرا خط قرمزم خواهرامن يکي که تصميم ميگرفت فقط شاد توي اين دنيا زندگي کنه يکي که در حد معمول دينشم قبول داشت اهل نمازو روزه و قران بود يکي که دوست داشت مثل خودم موسيقي ياد بگيره از بزرگترين ارزوهام اينه که با يه همراه ساز بزنيمو بخونيمو همه رو شاد کنيم ،،يکي که به درک اين رسيده بود که ما جداي از زن و مرد بودن انسانيم يعني ارزش قائل باشيم براي هم يعني زور نکنه زن بايد اين جور باشه بايد اونجور باشه نه بدونه من انسانمي که براي وجودم ارزش قائل باشهي که تکيه گاه باشه ،،،يه عشق دونفره کاش ميشد ! اصلا يه فرد يهويي کنارم باشه ،،،يه فردي عين خودم کودک درونش فعال باشه ،
حالم خوش نيست  دلم گرفته ،،،ميدونم فقط خود هرکسي ميتونه به خودش کمک کنه نه هيچ ،هيچ وقت نبايد منتظر ديگه اي باشيم براي خوش بختي ،ولي حالم خوش نيست انگار فقط ميدونم ولي اعتقاد ندارم ...واقعا دونفره ادامه خيلي قشنگ تره اصلاي هست که منو همين جور که هستم بخواد اصلا منم يه روز يه عشق دوطرفه رو تجربه ميکنم .؟؟بازم مجبورم بگم خدايا خودمو ميسپارم بهت همين

 

مايه نفريم باهم     يه نفر قوي که قول داديم هيچ جايي يه نفره نريم       ما قهر نميکنيم باهم       سر هرچيزي بحث نميکنيم باهم     لجبازي نميکنيم     نقش بازي نميکنيم  بهم پاس ميديم تک بازي نميکنيم  سرمون گرمه ما دوتايي جمعمون جمعه......


تخيل

تخيل

تخيل

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها